News

Отворен повик за доставување на понуди за набавка на шок ладилник

12 Feb, 2024


img

Еден од нашите грантисти, КИТКА-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ С. Вратница, објавува јавен повик за доставување на понуди за набавка на шок ладилник. 

Потребна спецификација која треба да ја исполнува шок ладилникот:

  • *Капацитет 5 X GN1
  • *Растојание помеѓу слоевите  70мм
  • *Систем за електронска контрола.
  • *Димензии: 750/740/900

Потребната документација за аплицирање е достапна на следниве линкови:

Отворен повик за набавка на шок ладилник

Техничка спецификација

Финансиска понуда 

Сите заинтересирани можат да ги испратат своите понуди на е-маил адресата  jovovski@hotmail.com , најдоцна до 21.02.2024 година до 14.00 часот.

Повикот за прибирање на понуди е во склоп на проектот „Од природата живееме природата ја чуваме“, кој е грант доделен од CNVP, и е во рамките на проектот „Одржливо користење на природните ресурси Шара, Кораб Коритник и Албанските Алпи“, имплементиран од страна на CNVP и финансиски поддржан од PONT.